Spring til indhold
Husk dette

Ordensregler

Husets regler
Vi er ret fleksible, men vores regler kan ikke bøjes. Overtrædelse af vores regler eller manglende efterlevelse af Bestyrelsens anvisninger kan medføre advarsel, gebyr, bortvisning eller anmeldelse til politiet, afhængig af alvorsgraden.
Oplever du som medlem udfordringer eller adfærd, som ikke er i tråd med nedenstående, så tøv ikke med at tage fat i os, så vi sammen kan sprede den gode træningskarma.

Adfærd og sprogbrug
Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner hos os. Derfor forventer vi en positiv omgangstone, hvor vores medlemmer udviser respekt for og tager hensyn til hinanden.
Vi accepterer ikke trusler og vold samt adfærd eller sprogbrug, der kan opfattes som krænkende eller respektløst.
Vi opfordrer til, at man ikke spærrer maskinerne unødigt, og at man giver plads til andre medlemmer.

Afspritning
Maskiner og udstyr (håndtag, sæder, bænke, mv.) skal rengøres efter brug med spritblanding og papir (sprøjt på papiret, ikke direkte på maskinen).

Adgang til lokalet.
Du skal bruge din Saltobrik for at få adgang til centret. Saltobrikken er personlig og må ikke benyttes af andre end medlemmet selv.
Det er ikke tilladt at lukke andre ind i centret. Kun medlemmer har adgang til træningsarealer og omklædningsrum.
Adgang til centret for ikke-medlemmer kan kun ske med tilladelse fra Bestyrelsen f.eks. i forbindelse med fremvisning, åbent hus og andre events.
Det er ikke tilladt at overnatte i vores center, og centret skal forlades senest 5 minutter før lukketid.

Træner du udenfor åbningstid, og derved aktiverer alarmen, kan din medlemskonto blive pålagt et gebyr på 950 kr.

Behandling af udstyr
Vores udstyr skal behandles med respekt og må kun benyttes efter forskrifterne og til de øvelser, det er beregnet til.
Udstyret skal have gulvkontakt, før du slipper.
Læg udstyret på plads efter brug, så bliver træningen bedre både for dig selv og andre.
Det er ikke tilladt at tage udstyr med uden for centret.

Tøj og sko
Træning er kun tilladt iført rene indendørssko.
Træning skal foregå iført træningstøj. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop. Hvis du ønsker at træne i tank-top, sports-BH eller lignende, skal beklædningen dække brystkassen.
Det er ikke tilladt at opholde sig i centret med rygmærke eller (anden) banderelateret beklædning. Dette gælder også tatoveringer, tasker, smykker osv., der er banderelateret, da dette kan skabe utryghed.

Brug af mobiler, kamera og højtaler
Hvis du vil høre musik, skal du benytte høretelefoner.
Mobilsamtaler i centret skal begrænses. Udvis hensyn og sæt din mobil på lydløs under træningen.
Det er ikke tilladt at tage billeder og film, hvor andre medlemmer – uden deres samtykke – kan identificeres.
Erhvervsmæssig og redaktionel film-/fotooptagelse er kun tilladt, hvis Bestyrelsen på forhånd har givet skriftlig tilladelse hertil.

Opbevaring og personlige ejendele
Personlige ejendele skal låses inde i skabene for at mindske risikoen for tyveri. Opbevaring er på eget ansvar.
Vi opfordrer til, at du ikke opbevarer særligt værdifulde genstande (f.eks. ure, smykker) i skabene.
Skabene er ikke personlige og skal tømmes efter endt træning. Hængelåse, der ikke er fjernet ved lukketid, vil kunne blive klippet op uden varsel og erstattes ikke.
Tasker, jakker og lignende hører til i skabene og må ikke medbringes rundt i centret.
Glemte sager opbevares i 30 dage. Herefter indleveres værdifulde genstande til politiet.
Transportmidler (bl.a. løbehjul, cykler og barnevogne) må ikke medbringes i centret, og fjernes uden ansvar.

Doping
Brug af doping accepteres ikke. Hvis du af Anti Doping Danmark bliver testet positiv eller nægter at blive testet, vil du blive bortvist.
Salg af doping i centret medfører politianmeldelse samt udelukkelse.

Rusmidler
Rygning inkl. e-cigaretter er ikke tilladt i vores center.
Du må ikke opholde dig i centret, hvis du er påvirket af alkohol, narkotika, nervemedicin eller andet som påvirker din evne til at træne sikkert.

Privat virksomhed
Der må ikke udøves privat virksomhed i vores centre, såsom træningsvejledning, personlig træning eller anden selvstændig virksomhed uden forudgående skriftlige tilladelse fra vores hovedkontor.

Børn
Børn, som ikke har eget medlemskab, må ikke træne eller opholde sig i træningsarealerne.
Undtagelsesvis må spædbørn i babylift eller lignende medbringes i cardio-området (ved løbebånd, motionscykler mv.).
Det er forældrenes ansvar, at dette overholdes.

Kæledyr
Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr. Eneste undtagelse er førerhunde og servicehunde, der skal bære synlig og godkendt servicevest.

Døre og vinduer
Hvis du åbner vinduer eller døre, for at få frisk luft, er du også forpligtet til at sikre, at disse lukkes igen, inden centret forlades.
Det vil være rigtig ærgerligt, hvis centret oplever tyveri og/eller hærværk, pga. åbentstående døre/vinduer.

Nødudgange
Nødudgangene i centret må ikke spærres og må kun benyttes i nødstilfælde. Misbrug af nødudgange/foldedøre kan medføre pålæggelse af et gebyr.