Spring til indhold
Vigtigt at vide om tilmelding

Tilmelding

Før du tilmelder dig er det vigtigt at vide:

  • Prisen er 129,- kr. pr måned.
  • Vi foretrækker kvartalsvis betaling, da det letter arbejdet for vores frivillige.
  • Bindingsperioden er minimum 3 måneder.
  • Opsigelsesvarsel er løbende måned + 30 dage.
  • Vi er i gang med at overgå til MobilePay. Betaling vil stadig være som oprindeligt (kvartalsvis eller halv årligt.
  • Selve tilmeldingen foregår hos ForeningLet via nedenstående knap.